Cosul meu (0)
Diana Logo

 

GDPR

În această secțiune vă informăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și despre drepturile dumneavoastră conform Regulamentului (UE) 679/2016 – Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), a Legii de punere în aplicare a prevederilor GDPR și a oricăror alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protecția datelor cu caracter personal.


Noi, Maghiar Raul Aurelian I.I. cu sediul în Oradea, str. Octavian Goga nr. 9, jud. Bihor, reprezentăm operatorul în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016. Prin urmare, suntem responsabili pentru colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, așa cum sunt descrise mai jos.
Vom colecta următoarele categorii de date cu caracter personal: adresa de e-mail și datele de contact ale persoanei sau ale reprezentantului companiei care ne contactează, incluse în solicitare (exemplu: nume, prenume, număr de telefon, adresă).

Prelucram atat datele cu caracter personal furnizate direct de către client în momentul transmiterii solicitării acestuia cât și alte date personale, care ne-au fost furnizate de către terți.


Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract sau pentru realizarea demersurilor precontractuale, pentru rezervarea şi comercializarea de produse online, reclamă, marketing şi publicitate, în scopuri de gestiune financiar-contabilă, conform legislației fiscale.


Păstram datele dumneavoastră pe durata și în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus sau dacă există o obligație legală în acest sens.


Pentru prelucrările de date care necesită consimțământul dumneavoastră, datele vor fi prelucrate și păstrate până la data retragerii consimțământului.
Pentru protecția datelor dumneavoastră pe pagina noastră web, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a le proteja în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii actuale.


Vă aducem la cunoştinţă că aveţi următoarele drepturi:
- dreptul de a avea acces la datele dvs: puteţi solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate, scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă; existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;


- dreptul de a solicita rectificarea datelor: în situaţia în care exista erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveţi posibilitatea de a solicita corectarea lor; în cazul în care datele sunt incomplete, puteţi solicita completarea lor. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate;


- dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor: aveţi dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor în următoarele situaţii: dacă aţi contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor; dacă prelucrarea este ilegală, iar dvs vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le solicitaţi  pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; dacă v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dvs;


- dreptul de a solicita ştergerea datelor: puteţi solicita ştergerea datelor prelucrate, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate , dacă v-aţi retras consimţământul şi nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; dacă vă opuneţi prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale;


- dreptul de a solicita transferul datelor (la portabilitatea datelor): puteţi solicita transferul datelor dvs. către un alt operator dacă prelucrarea are la baza consimţământul dvs şi prelucrarea este una automată;


- dreptul de a vă opune prelucrării: aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor dvs dacă ele privesc marketingul direct. Totodată, vă puteţi opune prelucrării, cu excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime care justifica prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dvs sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;


- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor.  Dvs nu veţi face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor.


În situaţia în care consideraţi că v-au fost încălcate drepturile, aveţi posibilitatea să vă adresaţi cu o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

 

Newsletter

Diamond Ring

Cauti o bijuterie anume?

Daca sunteti in cautarea unei bijuterii anume ne puteti contacta pentru o oferta personalizata.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •